Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava poduzetnike sa područja Hercegbosanske županije da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao Javni poziv zadodjelu sredstava iz proračunske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u mikro, malim i srednjim poduzećima za 2024. godinu. Vrijeme trajanja Javnog poziva je od dana njegove objave pa do raspodjele sredstava, a  najkasnije do 14.06.2024. godine. Tekst Javnog poziva može se preuzeti na linku: https://fzofbih.org.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-iz-budzetske-podrske-eu-za-provodjenje-mjera-energijske-efikasnosti-u-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-za-2024-godinu-jp-bpeu-mmsp-2024-2/