Temeljem članka 33., a u svezi s člankom 15. stavak 5. Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije ministar financija HBŽ donosi Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca prijave poreza na promet nekretnina. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca prijave poreza na promet nekretnina koju podnose obveznici poreza na promet nekretnina sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije.

Obrazac prijave poreza na promet nekretnina možete preuzeti OVDJE