Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da velike količine oborina i temperature od 18-20°C pogoduju novim infekcijama i razvoju zaraze uzročnikom krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Stoga je nasade jabuka potrebno zaštititi primjenom jednog od pripravaka: Score 250, Difcor, Cros, Indar 5 EW ili Baycor WP 25 uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba ili kaptana.

Ukoliko se u nasadima uoči pojava lisnih ušiju može se primijeniti jedan od insekticida Actara 25 WG, Calypso SC 480, Teppeki 500 WG ili Mospilan 20 SP.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!