Danas je održana 5. Izvanredna sjednica Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije na kojoj su donesene četiri nove zapovijedi koje su usmjerene na suzbijanje pojave i širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID-19) na području Hercegbosanske županije. Zapovijedi prenosimo u cijelosti.

 1. Zabranjuje se ulazak državljana Bosne i Hercegovine na područje Hercegbosanske županije. Zabrana se ne odnosi na:
  – vozila za dostavu hrane, robe, materijala kao i tranzit tih vozila kroz Hercegbosansku županiju, uz kontrolu ulaska i izlaska, kao i na pripadnike Oružanih snaga BiH, zdravstvene djelatnike, policijske službenike, te druge pripadnike tijela svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini u službene svrhe. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije da uspostavi punktove na svim ulazima u Hercegbosansku županiju. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od utorka, 24.03.2020. godine u 6,00 sati.
 2. Zabranjuje se kretanje građanima na području Hercegbosanske županije od 18,00 do 5,00 sati. Ovom Zapovijedi izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama. Realizacija ove Zapovijedi izvršit će se sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 22.03.2020. godine u 18,00 sati.
 3.  Javno objaviti identitet osoba kojima je izdano Rješenje o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji na području Hercegbosanske županije. Objavu staviti na stranicu Vlade Hercegbosanske županije i spisak svakodnevno ažurirati. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije te Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.
 4.  1. U cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva, zabranjuje se rad sljedećim objektima, do izdavanja nove Zapovijedi:
  – ugostiteljskim objektima svih kategorija
  – uslužnim djelatnostima/obrtima u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe
  – kladionicama
  – svadbenim salonima
  – fitness centrima (fitness, body – building klubovima i sličnim oblicima organiziranja)
  dječjim igraonicama
  2. Ograničava se rad:
  – u trgovačkim centrima od 7,00 do 16,00 sati mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i ljekarne
  – trgovine prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane/poljoapoteke od 7,00 do 16,00 sati
  – trgovačkim objektima vrste drogerije (DM i CM) i prodavaonicama kruha od 7,00 do 16,00 sati
  3. U dane vikenda (subota i nedjelja) zabranjen je rad subjektima iz točke 2. ove Zapovijedi, izuzev za ljekarne i prodavaonice kruha.
  4. Rad u subjektima iz točke 2. ove Zapovijedi organizirat će se uz poduzimanje sljedećih mjera:
  – javne kuhinje i prodavaonice kruha – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima
  – dostava životnih namirnica (gotovih jela) je dozvoljena od 7,00 do 17,00 sati za one subjekte koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolirati kontrolni organi
  – hoteli, moteli i hosteli – mogu pružati usluge u svom prostoru samo za svoje goste, usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela
  – benzinske crpke, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, s ograničenjem za dio benzinske crpke u kojem je smješten prodajni objekt od 7,00 do 16 sati
  5. Subjekti iz točke 2. i 4. ove Zapovijedi poduzimaju sljedeće mjere:
  – ograničavanje broja ljudi (trgovački centri 20 ljudi, a svi ostali subjekti na ulazak jednog po jednog kupca) koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, uz poštivanje razmaka od najmanje 2 metra.
  – označavanje i organiziranje, ispred blagajni, razmaka između kupaca od najmanje 2 metra
  – omogućavanje u zatvorenom prodajnom prostoru brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
  6. Za provođenje mjera iz točke 5. ove Zapovijedi odgovorne su pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama.
  7. Zadužuju se Županijska i Općinske/gradske inspekcije i Ministarstvo unutarnjih poslova, svako u okviru svojih nadležnosti, da vrše nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi
  8. Stupanjem na snagu ove Zapovijedi prestaje važiti Odluka broj: 01-02-50-1/20 od 17. ožujka 2020. godine
  9. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.