Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije na 11. izvanrednoj sjednici održanoj danas, 7. travnja 2020. godine, donio je novu Zapovijed u cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva koju prenosimo u cijelosti:      

                                                              ZAPOVIJED

                                                                 Članak 1.

U cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva, brani se rad sljedećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda od 7. travnja 2020. godine do daljnjega, i to: 

  • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
  • uslužne djelatnosti/obrtima u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
  • kladionicama,
  • svadbenim salonima,
  • fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organiziranja),
  • dječjim igraonicama.

Članak 2.

Iz članka 1. ove Zapovijedi izuzimaju se:

-trgovine prehrambenih proizvoda,

-trgovine  higijenskih proizvoda,

-ribarnice,

-mesnice,

-ljekarne,

-specijalizirane trgovine medicinskih i veterinarskih proizvoda i opreme,

-poljoprivredne apoteke,

-benzinske crpke,

-kiosci,

-pekarne,

-kemijske čistionice,

-specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,

-specijalizirane trgovine zaštitne opreme (radne odjeće, obuće i sl.),

-specijalizirane trgovine dječje opreme,

-trgovine hrane za životinje,

-trgovine građevinskog, elektro i vodo materijala,

-trgovine i servisi informatičke opreme (održavanje fiskalnih kasa i uređaja i prodaja komponenti i opreme),

-logistički i distributivni centri hrane,

-pića i higijenskih potrepština,

-veledrogerije,

-knjižare,

-trgovine auto dijelova, auto servisi i auto praonice,

-trgovine za prodaju specijalizirane opreme i alata (oprema za šumarstvo, motorne pile, alati i rezervni dijelovi),

-kućanski aparati i bijela tehnika,

-trgovina namještaja.

 

Članak 3.

Subjektima iz članka 2. ove Zapovijedi ograničava se rad u vremenu od 7,00 do 18,00 sati.

Članak 4.

U dane vikenda (subota i nedjelja) zabranjen je rad subjektima iz članka 2. ove Zapovijedi, izuzev za ljekarne i prodavaonice kruha.

Članak 5.

 Rad u subjektima iz članka 2. ove Zapovijedi organizirat će se uz poduzimanje sljedećih mjera:
– javne kuhinje i prodavaonice kruha – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima

– dostava životnih namirnica (gotovih jela) je dozvoljena od 7,00 do 18,00 sati za one subjekte koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolirati kontrolni organi

– hoteli, moteli i hosteli – mogu pružati usluge u svom prostoru samo za svoje goste, usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela

– benzinske crpke, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, s ograničenjem za dio benzinske crpke u kojem je smješten prodajni objekt od 7,00 do 18,00 sati

Članak 6.

Subjekti iz članka 2. i 5. ove Zapovijedi poduzimaju sljedeće mjere:

– ograničavanje broja ljudi (trgovački centri 20 ljudi, a svi ostali subjekti na ulazak jednog po jednog kupca) koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, uz poštivanje razmaka od najmanje 2 metra.

– označavanje i organiziranje, ispred blagajni, razmaka između kupaca od najmanje 2 metra
– omogućavanje u zatvorenom prodajnom prostoru brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

Članak 7.

 Za provođenje mjera iz članka 5. ove Zapovijedi odgovorne su pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama.

Članak 8.

 Zadužuju se Županijska i Općinske/gradske inspekcije i Ministarstvo unutarnjih poslova, svako u okviru svojih nadležnosti, da vrše nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Zapovijedi prestaje važiti Zapovijed broj: 11-01-40-62.3/20 od 22. ožujka 2020. godine.

Članak 10.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Zapovijed možete preuzeti OVDJE