Radove na izgradnji županijske ceste Prolog-Vaganj-Sinj nastavit ćeizvoditpoduzeće Livno – putovi, koje je i potpisalo ugovor s Vladom Hercegbosanske županije o izgradnji ceste. Ugovorom je predviđeno da će se rekonstrukcija izvoditi u više faza ovisno o financijskim sredstvima.

Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac je izjavio da se nastavak izgradnje putnog pravca očekuje vrlo brzo jer je Vlada dobila sredstava od GSM licenci.Rimac je dodao da će se za nastavak izgradnje putnog pravca koristiti i sredstava koja su predviđena u Proračunu za 2010. godinu, a uskoro bi trebalo biti raspoređena sredstava od GSM licenci i za 2010. godinu.

Izgradnjom ceste Prolog-Vaganj – Sinj skratit će se put do Splita za 25 km i omogućiti poticanja razvoja gospodarstva, a stvorit će se i uvjeti za razvoj zimskog turizma.