Danas je održan sastanak u zgradi Vlade Hercegbosanske županije na kojemu su nazočili  predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Momčilo Bajić i ministar financija, Draško Dalić, te predstavnici Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, predstavnici Sindikata medicinskih sestara i tehničara Hercegbosanske županije i predstavnici Sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Hercegbosanske županije Livno.

Predstavnici sindikata imali su priliku iznijeti svoje stavove i mišljenja o  trenutnom stanju u zdravstvu Hercegbosanske županije. Obostrano je zaključeno kako je nužno pokrenuti pregovore Vlade i navedenih sindikata, kako bi se stekli uvjeti za sklapanje kvalitetnih kolektivnih ugovora, sve u cilju zaštite interesa uposlenika i boljeg funkcioniranja zdravstvenih ustanova na prostoru Hercegbosanske županije.