Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavilo je u rubrici aktivni natječaji Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije kao i Javni oglas za izbor i imenovanje ravnatelja, predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Večernjem listu“.
Javne oglase i Obrasce za prijavu možete preuzeti u gore navedenoj rubrici.