ZAKONI

PRAVILNICI

ODLUKE

 • Odluka o utvrđivanju naknade troškova osposobljavanja vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o utvrđivanju naknade za reverifikaciju uvjeta rada autoškole („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o visini naknade troškova za polaganje ispita vozača motornih vozila („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/07.),
 • Odluka o nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za devetogodišnje školovanje („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/09.),
 • Odluka o određivanju dobne granice za upis u prvi razred devetogodišnjeg programa osnovnog obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/11.),
 • Odluka o odobravanju nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za gimnazije u BiH („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/14.).
 • Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 8/10.),
 • Sporazum o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno – obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području HBŽ („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/14.).
 • Odluka o odobrenju nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za osnovne glazbene škole u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/18)
 • Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku za osnovne glazbene škole
 • Nastavni plan i program za osnovne škole u Hercegbosanskoj županiji