Ministar: Ante Tadić

e-mail: ante.tadic@vladahbz.com

Tajnica: Rozika Petrović
Tel/fax: (+387) 034/200-900
e-mail:  mzpks@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića 16  80101 Livno

 

 

 

Pomoćnik ministra za prosvjetu i znanost: Marin Tadić
Tel/fax: (+387) 034/200-900

Šef odjeljenja za normativno-pravne, upravno-pravne i opće poslove: Kristina Mihaljević
Tel/fax: (+387) 034/200-900

Šef odjeljenja za financijsko-računovodstvene poslove: Anđa Stanić                                                                          Tel/fax: (+387) 034/200-900

Stručni savjetnik za prometnu edukaciju: Josipa Madunić                                                                                            Tel/fax: (+387) 034/200-900

Nadležnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavlja

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavlja  poslove iz svoje nadležnosti i to: unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, izrada propisa iz djelokruga predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, unaprjeđenje i promicanje kulture i športa u županije, a osobito športa djece i mladeži, izrada propisa iz djelokruga športa i kulture, unaprjeđenje znanstveno istraživačke djelatnosti, stručno pedagoški i inspekcijski nadzor nad radom predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova, provedba ispita za dobivanje licenci, ispita za stjecanje zvanja vozač – instruktor motornih vozila i ispita za osposobljavanje vozača motornih vozila i obavlja i druge upravne i stručne poslove određene županijskim zakonima i drugim propisima.

POPIS OSNOVNIH ŠKOLA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI

Livno

1. OŠ “Fra Lovro Karaula”
Devetogodišnje:
– Priluka
– Ljubunčić
– Podhum
Petogodišnje:
– Kablići
– Prisap
– Strupnić
– Vidoši
– Smričani
– Megdan
– Zagoričani
– Potočani
– Dobro
– Podgradina
– Golinjevo
2. OŠ “Ivan Goran Kovačić”
Devetogodišnje
– Zabrišće (ima isturene: Guber, Bila, Srđević,
Grborezi i Držanlije)
– Orguz (ima isturene: Čuklić)
– Lištani (ima isturene: Čaić)
Petogodišnje
– Guber,
– Bila,
– Srđević,
– Grborezi
– Držanlije
3. Osnovna glazbena škola “Franjo S Vilhar”

Tomislavgrad

1. OŠ Stjepana Radića Prisoje
Devetogodišnje:
– Stipanići
– Kazaginac
Petogodišnje:
– Grabovica
– Vinica

2. OŠ Ivana Mažuranića
Devetogodišnje:
– Kongora
– Šujica
Petogodišnje:
– Eminovo Selo
– Mokronoge
– Sarajlije
– Vedašić
– Mandino Selo
– Borčani
3. OŠ Fra Mije Čuića Bukovica
Devetogodišnje:
– Brišnik
– Roško Polje
Petogodišnje:
– Mesihovina
– Seonica
– Crvenice
– Vojkovići
– Gornja Bukovica
– Mrkodol
4. Osnovna glazbena škola “Tomislavgrad”

Drvar

1. OŠ “Drvar”

Kupres

1. OŠ Fra Miroslava Džaje
Petogodišnje:
– Ravno

Glamoč

1. OŠ “Glamoč”

Bosansko Grahovo

1. OŠ “Grahovo”

POPIS SREDNJIH ŠKOLA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI

Livno

1. Gimnazija
2. SSS “Silvije Strahimir Kranjčević”
3. Srednja ekonomska škola

Tomislavgrad

1. Gimnazija Marka Marulića
2. Srednja strukovna škola

Drvar

1. Srednja škola Drvar

Kupres

1. Srednja škola “Kupres”

Glamoč

1. SŠ “Tin Ujević”