Ministrica: Dijana Novković – Pećanac
e-mail: dijana.novkovic-pecanac@vladahbz.com

Tajnica: Ivka Sušilović – Tomislavgrad
Tel: (+387) 034/206-397
Fax: (+387) 034/352-914
Uredi u Livnu:
Tel: (+387) 034/206-415
Fax: (+387) 034/200-910

e-mail: mrzssp@vladahbz.com
Kralja Zvonimira 32 80240 Tomislavgrad

Pomoćnik ministra za socijalnu skrb: Ilija Krišto
Tel: (+387) 034/206-417

Pomoćnik ministra za zdravstvo: Davor Vrdoljak
Tel: (+387) 034/206-415

Pomoćnik ministra za rad i upošljavanje: Finka Krišto
Tel: (+387) 034/206-418

Nadležnosti Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Nadležnosti Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije propisane člankom 6. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave (Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 15/99, pročišćeni tekst)

Ministarstvo, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
– uređenje radnih odnosa,
– provođenje radne obaveze i zapošljavanja,
– ostvarivanje prava iz radnih odnosa,
– zaštitu na radu,
– plaće,
– mirovinsko i invalidsko osiguranje,
– mirovinska prava radnika zaposlenih u inozemstvu,
– obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na zdravstvo,
– socijalnu i dječju skrb, zaštitu obitelji i druge poslove u oblasti socijalne politike,
– usvajanje i starateljstvo,
– djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u socijalno humanitarne oblasti,
– drugi poslovi određeni zakonom.