U četvrtak, dana 09.11.2023.godine u hotelu Hills Sarajevo, održan je okrugli stol na temu “Pružanje besplatne pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom”. Organiziran od strane Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, u suradnji sa Predstavništvom UNHCR-a u BiH i uz podršku programa EU “Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management Systems in the Western Balkans”, ovaj događaj je okupio stručnjake iz različitih sektora.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava pravde, kao i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na okruglom stolu sudjelovao je i predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije. Uz njih, ključnu ulogu u diskusijama su imali i pružatelji besplatne pravne pomoći, čija su iskustva i stručnost bila od neprocjenjive važnosti za razumijevanje trenutnog stanja i potreba u pružanju pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom. Predstavnici civilnog sektora su također dali svoj doprinos u prepoznavanju ključnih izazova i mogućih rješenja u okviru pravnog sistema BiH.

Diskusije su se fokusirale na pravne okvire, te su posebno istaknuti izazovi sa kojima se suočavaju osobe pod međunarodnom zaštitom u pristupu pravima. Razmatrane su različite perspektive i predložena konkretna rješenja za poboljšanje pristupa pravdi, s ciljem jačanja pravnog sistema i efikasnijeg odgovora na potrebe ove ranjive grupe. Kroz ovaj interaktivni dijalog, stvorena je platforma za daljnje inicijative i suradnju između različitih nivoa vlasti i sektora u cilju unaprjeđenja pravnih i socijalnih uvjeta za osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH.

 

Ovaj skup je bio izuzetna prilika za sve sudionike da zajedničkim snagama rade na unaprjeđenju pristupa pravima i podršci ranjivim kategorijama.