(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Aktivnosti ministarstva

Prezentacija Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede u Klasteru -5 (READP – Rural Enterprises and Agricultural Development Project)

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić, Pomoćnica ministra Ankica Čečura i Šefica Poljoprivredne stručne službe Silvija Jozić, jučer su nazočili prezentaciji  Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede u Klasteru 5 (READP - Rural Enterprises and Agricultural Development ...

Petak, 15.10.2021, 14:02|

Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije o poništenju dijela Javnog poziva

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ obavještava zainteresirane da se poništava dio Javnog poziva za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije, objavljenom dana 8. rujna 2021. godine na Internet stranici Vlade Hercegbosanske županije http://www.vladahbz.com/javni-pozivi/ ...

Utorak, 5.10.2021, 12:53|

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje financira Europska unija, danas je objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3 miliona KM, Europska ...

Utorak, 5.10.2021, 12:22|

Objavljeni projekti jedinica lokalne samouprave koji će biti sufinancirani iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“

Na sjednici održanoj 1. listopada 2021. godine Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom  Hercegbosanske županije za 2021. godinu, kojom se utvrđuje raspodjela ...

Ponedjeljak, 4.10.2021, 14:02|

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata obrazovnih ustanova vezanih za edukaciju učenika u oblasti poljoprivrede i okoliša

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata obrazovnih ustanova vezanih za edukaciju učenika u oblasti poljoprivrede i okoliša Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ...

Četvrtak, 30.9.2021, 14:08|

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova organiziranja izložbi iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova organiziranja izložbi iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na ...

Utorak, 28.9.2021, 9:50|
Go to Top