Oblast građenja

Prostorni plana za područje Hecegbosanske županije za razdoblje 2008.-2028. godine

Tekstualni dio:

Grafički dio:

Oblast komunalne djelatnosti

Oblast prostornog uređenja

Stambena oblast

Oblast zaštite okoliša

Federalni propisi iz oblasti zaštite okoliša

  • 1. Zakon o zaštiti okoliša (“Sl. novine F BiH” broj: 33/03),
  •  1a. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima (“Sl. novine F BiH” broj: 19/04),
  •  1b. Pravinik o sadržaju izviješća o stanju sigurnost, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i vanjskih planova intervencija (“Sl. novine F BiH” broj: 68/05),
  • 2. Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine F BiH” broj: 33/03),
  • 3. Zakon o zaštiti prirode (“Sl. novine F BiH” broj: 33/03),
  • 4. Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. novine broj: 33/03),
  • 5. Zakon o zaštiti zraka (“Sl. novine F BiH” broj: 33/03),
  • 6. Zakon o zaštiti voda (“Sl. novine F BiH broj: 33/03, 54/04),
  •  6a. Uredba o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (“Sl. noviine F BiH” broj: 8/00)