(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Aktivnosti ministarstva

Objavljen Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava „Naknada za okoliš“ za 2022. godinu u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava „Naknada za okoliš“ za 2022. godinu planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite ...

Srijeda, 23.3.2022, 10:14|

Obavijest iz Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Vlada Hercegbosanske županije je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine, u postupku Jane nabave usluga nastavka izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  Kao najpovoljniji ponuđač ...

Utorak, 22.3.2022, 13:25|

Objavljen Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava, Naknada za okoliš za 2021. godinu planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja ...

Utorak, 6.7.2021, 10:04|
Go to Top