Sektor industrije, energetike, rudarstva

 

 • Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta („Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/97)
 • Pravilnik o minimalno tehničko – tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine Federacije BiH“  broj: 14/02)
 • Pravilnik o formiranju stručne komisije za vršenje tehničkog pregleda objekata iz djelatnosti rezanja drveta te o visini iznosa i načinu plaćanja troškova rada Komisije u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta („Narodne novine HBŽ“ broj: 7/99)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju stručne komisije za vršenje tehničkog pregleda objekata iz djelatnosti rezanja drveta te o visini iznosa i načinu plaćanja troškova rada Komisije u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta („Narodne novine HBŽ“ broj: 6/02)
 • Zakon o rudarstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/01)
 • Zakon o geološkim istraživanjima („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/01)
 • Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacijskih polja („Narodne novine HBŽ“ broj 4/04)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u geologiji i rudarstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 4/04)
 • Zakon o koncesijama HBŽ („Narodne novine HBŽ“ broj: 14/03)
 • Zakon o dopunama zakona o koncesijama HB županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 8/08)
 • Pravilnik o utvrđivanju koncesijske naknade („Narodne novine HBŽ“ broj: 03/06)
 • Uredba o postupku za dodjelu koncesija („Narodne novine HBŽ“ broj: 04/04)

 

Sektor za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

 

 • Nacrt zakona o turizmu u F BiH
 • Nacrt zakona o boravišnoj pristojbi u F BiH
 • Zakon o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 05/16)
 • Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 02/10)
 • Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu („Službeni glasnik BiH, broj 1/02)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu („Službeni glasnik BiH“, broj 14/03)
 • Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz stvari domaćim prijevoznicima („Službeni glasnik BiH“, broj 35/02);
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz stvari domaćim prijevoznicima („Službeni glasnik BiH“, broj 79/09, 83/14);
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari („Službeni glasnik   BiH“, broj 44/05);
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari („Službeni glasnik   BiH“, broj 50/06, 101/06, 51/07, 92/08);
 • Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registriranja voznih redova međunarodnih autobusnih linija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 104/08);
 • Zakon o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj 12/10);
 • Ispravka Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj 16/10);
 • Ispravka Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj 66/13);
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i uređivanje autobusnih stajališta („Službene novine F BiH“, broj 48/03);
 • Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje („Službene novine F BiH“, broj 65/07)
 • Pravilnik o tehničkim pregledima („Službene novine F BiH“, broj 63/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila („Službene novine F BiH“, broj 78/07, 57/08, 4/09, 62/09)
 • Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza („Službene novine F BiH“, broj 51/06)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničko-eksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza („Službene novine F BiH“, broj 79/06, 11/09, 56/10, 79/11, 49/13)
 • Pravilnik o uvjetima rada organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanice tehničkog pregleda („Službene novine F BiH“, broj 51/06)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima rada organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanice tehničkog pregleda („Službene novine F BiH“, broj 11/09)
 • Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila („Službene novine F BiH“, broj 51/06)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jedinstvenom informacijskom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila („Službene novine F BiH“, broj 11/09)
 • Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehički pregled i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila („Službene novine F BiH“, broj 51/06)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehički pregled i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila („Službene novine F BiH“, broj 26/07, 70/07, 4/10)
 • Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju hotela i motela, te upis u Upisnik

 

Oblast trgovine, ugostiteljstva i turizma

 

 

 • Zakon o unutarnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“ broj:40/10)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra trgovačkih radnji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 28/06)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/05 i 60/05)
 • Zakon o turističkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/09)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/09)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i   Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 19/96, 28/03)
 • Uredba o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/96)
 • Pravilnik   o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih   objekata iz skupine hoteli („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/10)
 • Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/10)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/10)

 

Sektor poduzetništva, obrta i razvoja