(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Projekt Minatura

MINATURA 2020 – Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja

Novi projekt EU pod nazivom MINATURA 2020 – Razvoj okvirnog koncepta za Europski okvir o ležištima mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije u sklopu Programa Horizont 2020, započeo je početkom 2015. godine, kao odgovor na potrebe društva za očuvanjem ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja.

Eksploatacija domaćih ležišta mineralnih sirovina u Europi je jako bitna ako želimo osigurati da se potrebe Europskog društva mogu zadovoljiti na održivi način. Kako bi se postigao ovaj cilj, društvo mora osigurati efektivan pristup koji će omogućiti istraživanje i eksploataciju takvih ležišta mineralnih sirovina, bez da se naruše potrebe budućih generacija. Prema tome, potencijalna ležišta mineralnih sirovina (uključujući napuštena i povijesna rudarska mjesta) moraju biti vrednovana na specifičan način, uzimajući u obzir druge oblike korištenja prostora kao i utjecaj na okolinu. Razmatranje opcija eksploatacije mineralnih sirovina i ostalih mogućnosti korištenja zemljišta je izazov koji zahtjeva aktualne informacije i činjenice.

Kao odgovor na taj izazov početkom 2015. godine u sklopu Programa za istraživanje i razvoj (R&I) Horizont 2020 započeo je Projekt MINATURA 2020, financiran od strane Europske komisije. Opći cilj ovoga trogodišnjeg projekta je razviti koncept i metodologiju kojom bi se definiralo što su to „Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja“ i kako osigurati njihovu zaštitu, s čim će se osigurati efikasna buduća upotreba koja će biti u skladu sa Europskim zakonskim okvirom. Uspostavljanje regulatornih politika, koje će sadržavati trajna načela iz područja iskorištavanja mineralnih sirovina, isto kao što postoje načela za druge oblike korištenja resursa/prostora, predstavlja vodeću silu projekta.

Pod vodstvom MinPol (Austrija), Agencije za međunarodnu politiku u području mineralnih resursa, MINATURA2020 koristi opsežno iskustvo i snagu međunarodnog konzorcija od 24 partnera iz 16 zemalja članica EU (Austrija, Belgija, Hrvatska, Francuska, Mađarska, Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) i 3 zemlje koje nisu članice EU-a (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Svi projektni partneri imaju dokazano iskustvo u realizaciji projekata  na nacionalnoj, međunarodnoj i komercijalnoj razini i aktivni su sudionici u međunarodnoj zajednici kada je riječ o mineralnim sirovinama.

Poseban naglasak biti će na pan-Europskoj primjeni i sinergiji projekta. Stoga Konzorcijum ima namjeru da uključi što je moguće više europskih država u razmjenu mišljenja. Zbog toga će se u mnogim europskim državama organizirati sastanci sa zainteresiranim stranama tijekom 2016. godine kako bi se prikupili brojni podaci i napravila široka osnova za rad na najvažnijim temama projekta Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja.

VIŠE INFORMACIJA: http://minatura2020.eu

KONTAKT: Koordinator: MinPol (Austrija), Dr. Günter Tiess gtiess@minpol.com

 

Projektni partner iz BiH: Ministarstvo gospodarstva HBŽ: mg@vladahbz.com

Kontakt osoba ispred Ministarstva gospodarstva HBŽ: Jovanka Sabljić sabljic.jovanka5@gmail.com

 

Objave iz kategorije Projekt Minatura

MINATURA 2020 – Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja

U sklopu projekta MINATURA 2020 finalizirana je radna definicija „Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja“. MINATURA 2020 povećava svoj Paneuropski pristup putem online anketa, organizacijom nacionalnih radionica za sudionike i publikacijom promotivnog materijala na različitim jezicima. Objavu za medije možete ...

Petak, 11.3.2016, 14:03|

Survey/Upitnik

Projekt EU pod nazivom MINATURA 2020 – Razvoj okvirnog koncepta za Europski okvir o ležištima mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije u sklopu programa Horizont 2020, kao odgovor na potrebe društva za očuvanjem ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja ...

Petak, 12.2.2016, 11:35|
Go to Top