(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Aktivnosti ministarstva

Objavljena Preliminarna lista prijavljenih korisnika na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavilo je preliminarnu listu korisnika sredstava koji su se javili na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini. Podnositelji prijava koji smatraju da ...

Srijeda, 22.12.2021, 13:04|

Ažurirani prijavni obrasci za prijavu na Programe objavljene u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane strane da su objavljeni ažurirani obrasci za prijavu na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar kao i za prijavu na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom ...

Petak, 10.12.2021, 16:34|

Pojašnjenje iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije na temelju upita potencijalnih prijavitelja na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar daje sljedeće pojašnjenje glede dostavljanja dokaza o plaćanju režijskih troškova. Bankovne izvode je potrebno dostaviti samo za režijske troškove ...

Petak, 10.12.2021, 11:54|

Objavljen Javni poziv za prijavu na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je otvoren javni poziv za prijavu na Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana ...

Četvrtak, 9.12.2021, 9:22|

Obavijest iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 08.12.2021. godine dala suglasnost na provedbu Programa podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar i na provedbu Programa poticaja gospodarstvu u cilju ...

Srijeda, 8.12.2021, 12:19|
Go to Top