Ministar: Miroslav Jaglica

e-mail: miroslav.jaglica@vladahbz.com

Tajnica: Katica Radoš Drmić
Tel: (+387) 034/200-901
Fax: (+387) 034/200-904
Mob:063-800-254
minghbz@gmail.com
email: mg@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića 16
80101 Livno

 

Šef kabineta ministra:
Tel: (+387) 034/200-901
Fax: (+387) 034/200-904

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo:
Mate Šiško
Tel: (+387) 034/200-901
Fax: (+387) 034/200-904

Pomoćnik ministra za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam:

Tel: (+387) 034/200-901
Fax: (+387) 034/200-904

Pomoćnik ministra za poduzetništvo, obrt i razvoj:
Ivana Suša
Tel: (+387) 034/200-901
Fax. (+387) 034/200-904

 

Nadležnosti Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

 

Ministarstvo gospodarstva HBŽ obavlja upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonima Federacije i Županije stavljeni u nadležnost u sljedećim sektorima: sektor industrije, energetike, rudarstva, sektor za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam i sektor poduzetništva, obrta i razvoja. Poslovi koje obavlja ministarstvo odnose se na:

 

 • odobravanje geoloških istraživanja,
 • revizije elaborata iz oblasti rudarstva i geologije,
 • odobravanje eksploatacije mineralnih sirovina,
 • izdavanje rješenja iz oblasti rudarstva i geologije,
 • sklapanje koncesijskih ugovora iz svoje nadležnosti,
 • nadziranje sprovedbe koncesijskih ugovora, praćenje i kontrola rada koncesionara,
 • izdavanje rješenja o davanju suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta,
 • registracija redova vožnje autobuskih linija,
 • subvencioniranje vožnje u međugradskom prevozu građana,
 • izrada Daljinara i minimalnih vremena vožnje,
 • izrada Programa o razvrstavanju javnih cesta,
 • izdavanje licenci za unutarnji cestovni prijevoz,
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za vozilo,
 • izdavanje licenci za vozila,
 • izdavanje iskaznica za vozače,
 • vođenje registra trgovačkih i ugostiteljskih objekata,
 • izdavanje rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli,
 • ovjeravanje knjige žalbi,
 • izdavanje iskaznica za turističke vodiče,
 • je raspodjela sredstava za sufinanciranje udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske županije koje će realizacijom svojih projekata doprinijeti razvoju ili osigurati preduvjete za razvoj sljedećih djelatnosti: turizam, obrt, promet i ugostiteljska djelatnost.
 • poticanje razvoja turizma, obrta, prometa i ugostiteljske djelatnosti sufinanciranjem udruženja građana,
 • poticanje razvoja obrta i poduzeća,
 • pružanje stručne pomoći poduzetnicima,
 • vođenje registra obrta,
 • implementacija razvojnih projekata financiranih iz EU fondova,
 • izrada Programa javnih investicija,
 • unošenje podataka o županijskim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS (Informacijski sustav za upravljanje javnim investicijama),
 • drugi poslovi određeni zakonom.