Ministar: Ivan Ćubela

e-mail: ivan.cubela@vladahbz.com

Tajnica: Marija Višić
Tel: (+387) 034/352-358
Fax: (+387) 034/358-166
e-mail: mf@vladahbz.com
Kralja Zvonimira 32 80240 Tomislavgrad

Tajnik ministarstva: Tomislav Buljan
Tel: (+387) 034/201-232
email: tomislav.buljan@vladahbz.com

 

Proračunski inspektor: Tomislav Čečura
Tel: (+387) 034/201-232
e-mail: tomislav.cecura@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za računovodstvo: Josip Janković
Tel: (+387) 034/201-123
e-mail: josip.jankovic@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za Proračun: Marija Perić
Tel: (+387) 034/358-168
e-mail: marija.peric@vladahbz.com

Šefica odsjeka za plaćanja, poravnanja i zaduživanja: Dragica Erceg
Tel: (+387) 034/201-232
e-mail: dragica.erceg@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za riznicu: Mara Sučić
Tel: (+387) 034/201-232
e-mail: mara.sucic@vladahbz.com

Šef odsjeka za javne prihode i povrate: Hrvoje Đapić
Tel: (+387) 034/201-232
e-mail: hrvoje.djapic@vladahbz.com

 

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA FINANCIJA HERCEGBOSASNKE ŽUPANIJE

 

Sukladno članku 10. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i članku 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije broj: 03-01-02-17.8/14 od 15. rujna 2014. godine, u okviru svog djelokruga rada i nadležnosti, Ministarstvo financija Hercegbosanske županije obavlja slijedeće poslove:

upravne, normativno – pravne, upravno – nadzorne, analitičke, stručne, operativne, računovodstvene, knjigovodstveno – materijalne, informacijske, administrativno – tehničke i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Županije u oblasti financija i javne potrošnje, koji se posebno odnose na sustav planiranja i financiranja javne potrošnje, planiranje, izradu i izvršenje Proračuna Županije, nadzor nad izvršavanjem Proračuna, računovodstvo i knjigovodstvo Proračuna, poslovanje Riznice, dugovanja i potraživanja Županije, izrada i pripremanje zakona i podzakonskih propisa i akata iz oblasti financija i druge poslove utvrđene zakonima, podzakonskim i drugim propisima i općim aktima.