U utorak, 29.08.2023. godine, u sjedištu misije OSCE-a, u Sarajevu, održan je sastanak povodom sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, a zbog nemilih događaja koji su se desili u prethodnom periodu. Inicijator sastanka je njegova ekselencija, ambasador misije OSCE u Bosni i Hercegovini gospodin Brian Aggler, a sastankom je moderirao njegov zamjenik gospodin Thomas Busch. Sastanku su prisutvovali ministri ili predstavnici ministarstava pravosuđa i uprave i unutarnjih poslova svih kantona, ministar pravde Federacije BiH, federalni ministar unutarnjih poslova, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjednik Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnik Pravosudne komisije Brčko distrikta, predstavnici Gender centara BiH i FBiH, te predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike srpske. Ispred Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije sastanku je prisustvovao ministar Milan Bašić. Cilj sastanka bio je iznijeti konkretne prijedloge za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji i femicida. Učesnici i učesnice su se jednoglasno složili sa zaključkom da borba protiv nasilja u obitelji zahtijeva jednako složen odgovor, koji će biti pažljivo odmjeren, multidisciplinaran i istrajan, odgovor koji će uvažiti rodne specifičnosti, u središte pažnje staviti žrtvu i njezine potrebe, te uvažavati prirodu traumatskog iskustva. U skladu s time, dogovoren je niz zajedničkih obaveza u cilju poduzimanja hitnih, strateških i sistemskih institucionalnih koraka, kako slijedi:

▪ Misija OSCE-a u BiH (Misija) odaje priznanje nadležnim organima na spremnosti da poduzmu sve potrebne mjere u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, uključujući tu i mjere jačanja relevantnog zakonskog okvira. U tom smislu, Misija želi istaći koliko je važno da Parlament Federacije (i) unaprijedi odgovarajuće političke i institucionalne odgovore u cilju borbe protiv nasilja u porodici/rodno-zasnovanog nasilja, a naročito (ii) da donese izmjene i dopune Krivičnog zakona u cilju pune primjene Istanbulske konvencije te donese Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Misija je u potpunosti spremna na pružanje pomoći nadležnim institucijama Federacije BiH u tim aktivnostima.

▪ Prepoznajući već poduzete aktivnosti, Misija odaje priznanje entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova na njihovoj spremnosti na realizaciju edukativnih kurseva na policijskim akademijama koje djeluju u njihovom sastavu, uključujući tu i izvođenje edukativnih aktivnosti kroz uvođenje novih predmeta u program obuke, koji će buduće pripadnike policije osposobiti za brzo i efikasno postupanje u predmetima nasilja u porodici i rodno-zasnovanog nasilja. Posebno želimo pohvaliti posljednje relevantne inicijative ministra unutarnjih poslova FBiH poduzete u ovom smislu. Misija će nastaviti pružati pomoć entitetskim ministarstvima u ovom procesu.

▪ Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova prihvaćaju obavezu nastaviti planiranje i realizaciju obaveznih aktivnosti specijalističke obuke za ovlaštena službena lica u sastavu policije, što uključuje i suradnju s nadležnim ministarstvima pravde u cilju učešća tužilaca u aktivnostima obuke, u okolnostima kada je to potrebno. Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova taj proces trebala bi okončati do kraja studenog. Misija OSCE-a u BiH se obavezuje na partnerstvo s nadležnim institucijama u cilju ispunjenja ove obaveze.

▪ Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova s kantonalnim direktorima uprave policije prihvaćaju obavezu da prisustvuju sastancima nadležnih aktera koje će organizirati Misija i Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, u cilju izrade smjernica za postupanje policijskih službenika u predmetima nasilja u porodici. Ove smjernice treba uskladiti sa Pravilnikom FBiH o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije, te dodatno prilagoditi specifičnostima policijskih struktura svakog kantona. Ovu aktivnost treba pokrenuti do sredine rujna i okončati do kraja 2023. godine.

▪ U bliskoj koordinaciji s Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova obavezuju se na usklađivanje i pooštravanje važećih kantonalnih zakona i propisa o izdavanju dozvola, posjedovanju i kontroli vatrenog oružja, te uvođenje odredbi kojima će biti regulirano obavezno privremeno oduzimanje vatrenog oružja od počinitelja iz domaćinstva po prijavi nasilja u porodici. Postupak donošenja ovih izmjena propisa treba pokrenuti do kraja listopada 2023. godine. Tamo gdje su takve odredbe već na snazi, nadležni organi obavezuju se da će osigurati efikasniju i usklađeniju primjenu ovih postupaka/instrukcija.

▪ Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) prihvaća obavezu da osigura efikasnu obuku u cilju unapređenja odgovora sektora pravosuđa na nasilje u porodici, uključujući tu i obuku na temu adekvatne primjene važećih zakonskih odredbi.

Misija se obavezuje da pruži podršku VSTV-u BiH u tom procesu. Misija OSCE-a u BiH će organizirati pregledni sastanak do kraja novembra 2023. godine, u cilju analize ostvarenog napretka u realizaciji prihvaćenih obaveza koje imaju za cilj prevenciju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i pružanje adekvatne podrške žrtvama.