Poštovana gospodo iz Vlade. Obraćam vam se pitanjem kada će biti elektrificirani zaseoci u općini Glamoč-sela Crnog vrha na granici općine Glamoč prema Drvaru? Moram naglasiti da je nevjerojatno da 20 godina nakon uspostavljanja mira u BiH i nakon 16 god. otkako su se pojedini stanovnici ovog sela vratili na svoja ognjišta još uvijek nemaju struju i žive životom nedostojnim čovjeka jer su pored svoje stoke i pored volje za radom i životom od svoga rada, gladni jer nemaju uvjete za čuvanje hrane. Prljavi su i zapušteni jer nemaju uvjete za higijenu. Znam da prolaze razni projekti ali nikako da dođe na red ovaj za koji su nam rekli da je predračun oko 200 tisuća km mada iz razgovora sa određenim ljudima imamo saznanja da tolika trasa ne bi trebala toliko koštati,(radi se oko 5 kilometara dugoj liniji). Naime, u tom selu ja sam pripremio sve za otvaranje farme koza ( kapaciteta oko 200 koza) ali sve to stoji jer ne mogu ići u nabavku alpskih koza bez prije toga osigurane električne energije. Tako je novac koji nije mali, a koji sam uložio u izgradnju kuće, štala za koze, pojata za smještaj sijena kao i kuće za buduće čobane i druge radnike, blokiran baš zbog te struje.Sličnih ideja imaju još neki ljudi koji bi se vratili iz Srbije i u svom selu pokrenuli slične poslove. Molim da mi odgovorite da li ste za sljedeću godinu uvrstili ovaj projekt u proračun i kada možemo očekivati da će doći do njegove realizacije. Mislim da bi bilo dobro da s proljeća bude završena ta elektrifikacija i da uz prethodnu najavu dođe resorni ministar u posjetu ovom selu. Ako ništa drugo izborna je godina. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.