Poštovani
Dobio sam informaciju (“glasina”) da će se na razini županije donijeti zakon/pravilnik kojim će se izmjeniti postojeće stanje plaćanja poreza na nasljedstvo s roditelja na djecu. I to da će ta “nova pravila” vrijediti već od početka iduće 2022 godine ?
Da li je to točno ?
Ako nije točno , da li postoji ikakav prijedlog ili aktivnost u tom smjeru koja bi u narednom vremenu mogla postati zakon i/ili pravilnik.

Unaprijed zahvaljujem

Mario