Da li će biti isplata poticaja za junice za koje su papiri predani u 2014. godini i do danas nisu isplaćeni?
S poštovanjem!