Poštovani,

da li ima pravo trudnica na porodiljnu naknadu koja je radila zadnjih mjesec dana trudnoće i dobila otkaz?