Poštovani, živim u Zenici, a završila sam Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku i stekla zvanje magistra prehrambenog inžinjerstva. Molim Vas da mi odgovorite koja dokumenta mi trebaju da u Vašem Ministrastvu nostrificiram diplomu i da li će nakon dobijanja Rješenja ista važiti u cijeloj BiH.
Također me interesuje koliko košta nostrifikacija.
Unaprijed Vam se zahvaljujem i srdačan pozdrav.