Poštovani,

hoće li u idućoj (2016.) godini biti raspisan natječaj za pripravnike u Vladi Hercegbosanske županije i hoće li se tražiti ijedan politolog?

Pohvale za jako dobro uređenu web stranicu.

Lijep pozdrav,
Jelena Čevra