Postoje li obveze gospodarstvenika HBŽ prema TZ HBŽ za 2018. godinu?