Poštovani,
U tekstu Javnog natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, pod Potrebnim dokumentima navodi se i “druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima”. Nisam uspjela pronaći informaciju o kojim posebnim propisima se radi. Možete li mi, molim Vas, pojasniti koji su to elementi za ostvarivanje prioriteta za zapošljavanje sukladno posebnim propisima?
Unaprijed hvala,
Anita P.