Share:

Završena obuka u sklopu Karst projekta

Sedam državnih službenika iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije pohađalo je obuku za korištenje GIS software-a i baza podataka koju je osigurao projekt KARST u razdoblju od 04. do 18. ožujka 2011. godine u Livnu.

Nedostatak baze podataka i licenciranog GIS software-a u velikoj mjeri je otežavao nadgledanje procesa prostornog planiranja i pregled važne dokumentacije nastale za potrebe prostornog plana Hercegbosanske županije, od 2010. do 2025. godine, koji je trenutno u izradi. Stoga, Karst projekt je podržao županijske procese prostornog planiranja osiguravajući određeni broj paketa licenciranog software-a, računare i obuku za sedam budućih korisnika.

Nakon što uspješno okončali obuku, predstavnici ministarstava, kao krajnji korisnici, stekli su znanja i vještine, uz odgovarajuću suvremenu opremu, za spajanje kartografije, statističkih analiza i pratećih baza podataka. Također, korisnici sada mogu vršiti analize mogućih upotreba zemljišnih resursa u kraškim područjima, što će svakako doprinijeti stvaranju preduvjeta za efikasne načine integriranja bioraznolikosti i potreba za njenim očuvanjem u Prostorni plan Hercegbosanske županije.

Pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ankica Čečura je istanula da će ova obuka biti od velike koristi, imajući u vidu da će Ministarstvo poljoprivrede morati ažurirati postojeće mape zemljišne upotrebe i zemljišne vrijednosti, što je svakako preduvjet za bilo kakve razvojne planove.

Share:

Prijedlog Proračuna upućen u skupštinsku proceduru

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je na današnjoj sjednici prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu u iznosu od 65.279.056 KM. Ovogodišnji Proračun veći je za 7,49% u odnosu na Proračun iz 2010. godine.

Kako je kazao Jozo Ursa pomoćnik ministra za financije riječ je o egzistencijalnom proračunu jer još uvijek znatna proračunska sredstava odlaze na bruto plaće i naknade uposlenih. Kapitalni izdatci – izdatci za investicije iznose svega 7,56% u odnosu na ukupni Proračun. Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna i zajedno sa utvrđenim prijedlogom Proračuna za 2011. godinu upućen u skupštinsku proceduru.

Usvojena je i Uredba o pravima i dužnostima državnih službenika u Hercegbosanskoj županiju kojom su isključivo reguliran prava i dužnosti državnih službenika Kako je presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da je Zakon o državnoj službi neustavan u dijelu koji se odnosi na županiju, grad i općinu nastala je pravna praznina koja je popunjena usvajanjem uredbe do donošenja Zakona o državnoj službi Hercegbosanske županije

Share:

Održana javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš

U petak je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje brze ceste: Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, dionica Tromilja – granica Bosne i Hercegovine. Oglas o održavanju Javne rasprave u postupku utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu između R Hrvatske i BiH, objavljen je u dnevnom tisku. Ministarstvo okoliša i turizma FBiH zaprimilo je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske Studiju procjene utjecaja za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju brze ceste. Sukladno obvezama BiH prema Espoo konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu i odredbama federalnog Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dužno pokrenuti postupak informiranja javnosti o planiranoj aktivnosti, s ciljem da nadležni organi i javnost sudjeluju u procjeni utjecaja. Na raspravi su nazočili predstavnici investitora: Hrvatske ceste i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, predstavnici konzultanta “OIKON” Institut za primjenjenu ekologiju, predstavnici općine Bosansko Grahovo te predstavnici Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon rasprave je zaključeno da ova studija inicira pozitivne trendove, te da bez prometne povezanosti nema razvoja.

Share:

Značajno smanjenje deficita

Prema podacima Ministarstva financija nominalni deficit Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31.12. 2010. godine iznosi 4. 865.962,90 KM, a stvarni- realni deficit veći je za četiri milijuna KM zbog kreditnih sredstava MMF-a.

Kako je deficit na početku mandata, 31. 12. 2006. godine, iznosio 25.249.521 KM, a kroz četverogodišnji mandat po sudskim presudama i povratima još dodatnih 4.464.714,00 KM što nije sadržano u konačnom iznosu deficita, jasno je da je riječ o značajnom smanjenu deficita.

Smanjenje deficita ilustrira i podatak prema kojem je deficit na početku mandata iznosio 50% godišnjeg proračuna, a na kraju mandata 15% Proračuna. Ministar financija Ante Krajina je izjavio da je relativno zadovoljan smanjenjem deficita u Proračunu što je rezultat porasta prihoda, ali i domaćinskog odnosa prema rashodima.

Share:

Vjekoslavu Salapiću iz Livna uručena pohvala za dragovoljno darivanje krvi

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana Civilne zaštite, koji se održava 1. ožujka, u Sarajevu je u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održana svečana sjednica na kojoj je Vjekoslavu Salapiću iz Livna uručena pohvala za dragovoljno darivanje krvi u više od 170 slučajeva u proteklih 50 godine. Nagrada za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti, spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Salapiću je uručena na prijedlog Uprave za Civilnu zaštitu Hercegbosanske županije. Salapić je i danas aktivni darovatelj krvi, a nagradu mu je uručio zapovjednik Federalnog stožera Civilne zaštite Vjekoslav Bevanda.

Share:

Obavijest

Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo Hercegbosanske županije da je utorak 01. ožujka 2011. godine (Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine) sukladno Zakonu o proglašenju 01. ožujka danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list R BiH“, broj: 9/95) neradni dan.

Share:

Do sada nije odbijen ni jedan zahtjev

Šest obitelji poginulih branitelja iz Livna i jedna obitelj poginulog branitelja iz tomislavgradske općine prošle godine su dobile novac za rješavanje stambenog pitanja. Prema riječima Ljiljane Kovačević, direktorice Uprave za pitanje branitelja novac za stambeno zbrinjavanje dodjeljuje se temeljem Odluke o stambenom zbrinjavanju. Ovom Odlukom omogućena je izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja, kupovina individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini i adaptacija stambenog prostora i prilagođavanja stambenog objekta potrebama ratnih vojnih invalida. Kovačević je dodala da je zadovoljna tempom rješavanja stambenog zbrinjavanja, a do kraja godine stambeno bi trebale biti riješene sve preostale obitelji poginulih branitelja u Livnu i Tomislavgradu.
Uprava za pitanje branitelja temeljem podnesenih zahtjeva prošle godine odobrila je novac za tri proteze i jedan slušni aparat, a redovito se dodjeljuju sredstva za pomoć u liječenju. Također, temeljem podnesenog zahtjeva redovito se isplaćuju i jednokratne novčane pomoći i do sada nije odbijen ni jedan zahtjev.

Share:

Zabilježen potres na području livanjske općine

Prema informaciji Operativnog centra Uprave civilne zaštitite Livno, Federalni hidrometeorološki zavod – Centar za seizmologiju zabilježio je u subotu 5. veljače oko 10 i 30 minuta potres jačine 5 stupnjeva po Mercallijevoj ljestvici , odnosno 3,4 po Richteru sa epicentrom na području između livanjske i bugojanske općine. Potres je bio srednje jačine, a osjetio se na širem području Livna i Bugojna. Prema informacijama Operativnog centra potres nije prouzročio materijalne štete.

Share:

Obavijest

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji s (CRRP) Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu planira održati u PTC-FORUM u Livnu predavanje po sljedećem rasporeduUtorak 08.02.2011. godine od 10 sati-Uzgoj kupine i maline-Računovodstvo na farmiSrijeda 09.02.2011. godine od 10 sati-Uzgoj jabuke, kruške i šljive-Računovodstvo na farmi –drugi dioPredavač prof.dr. Mirsad Kurtović, Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo i osoblje Redah-a ( Asocijacije za gospodarski razvoj ).

Share:

Usvojena Odluka o privremenom financiranju

Skupština Hercegbosanske županije na zadnjoj sjednici usvojila je Odluku o privremenom tromjesečnom financiranju Hercegbosanske županije u iznosu od 14,2 milijuna KM. Usvajanjem ove Odluke omogućeno je financiranje korisnika proračuna do 31.ožujka 2011. godine do kada bi se trebao usvojiti i Proračun Hercegbosanske županije. Ministarstvo financija već je pripremilo prednacrt Proračuna koji treba razmatrati nova Vlada i uputiti u skupštinsku proceduru.