(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Održan radno – konzultativni sastanak ministrica Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Zapadnohercegovačke županije

Danas, 26. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu održan je radno – konzultativni sastanak ministrice Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjane Stojsavljević-Petraković sa suradnicima, te ministrice Pravosuđa i uprave Županije ...

Mirjana Stojsavljević – Petraković dodijelila notarsku povelju

Danas, 18. srpnja 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu nakon polaganja prisege izvršeno je svečano uručenje Povelje o imenovanju notara sa službenim sjedištem u Tomislavgradu gospodinu Predragu Kelavi, a koji će ...

Održana edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama prijave korupcije

U suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Interresornom radnom grupom za izradu strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije Hercegbosanske županije, 13. travnja 2016. godine, održana je edukacija posvećena provođenju strateških ...

Treći Javni poziv za izbor i imenovanje članova i zamjenike članova Stegovnog/Disciplinskog vijeća Vlade Hercegbosanske županije

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije  objavljuje Treći Javni poziv za izbor i imenovanje članova i zamjenike članova Stegovnog/Disciplinskog vijeća Vlade Hercegbosanske županije. Treći Javni poziv možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.

Drugi javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje, odnosno proširenje Liste eksperata sa koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije objavljuje Drugi Javni poziv za izbor  eksperata za utvrđivanje, odnosno proširenje Liste eksperata sa koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika. Drugi Javni poziv možete preuzeti OVDJE i u ...

Razmatrana izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2015. godinu

Na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2016. godine Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Izvješće o radu Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Izvješća ...

Poziv za sudjelovanje u raspravi o radnoj verziji Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

Ministarstvo  pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u izvršavanju planiranih obaveza izradilo je radnu verziju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Obzirom na specifičnost i osjetljivost materije koja se uređuje ovim Zakonom i na uključenost većeg broja državnih ...

U Livnu održan Okrugli stol o temi „Jačanje komunikacije i vertikalne suradnje između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji“

„Jačanje komunikacije i vertikalne suradnje između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji“ naziv je okruglog stola održanog jučer u Livnu u organizaciji misije OESS-a u Bosni i Hercegovini. Okruglom stolu nazočili su predstavnici Skupštine i ...

Go to Top