Share:

Dnevni red 91. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 11.ožujka 2010. godine u 10 ºº sati održat će se 91. ( devedest i prva ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED :
1 .Prihvaćanje Zapisnika s 90. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Programa Vlade Hercegbosanske županije za 2010. godinu;

5. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o visini i načinu raspodjele prihoda uplaćenih za provođenje polaganja ispita za vozače;
7. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2009. godinu;
8. Razmatranje Izvješća o radu Uprave civilne zaštite za 2009. godinu;
9. Razmatranje Programa rada Uprave civilne zaštite za 2010. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva financija za 2009. godinu;
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva; 12.Razmatranje prijedloga Financijskog plana i Programa rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije:
13. Autentično tumačenje Odluke o visini naknade za rad u radnim tijelima ( povjerenstvima, odborima, timovima, savjetima, koordinacijskim tijelima i sl. );
14. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 87. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 27. siječnja 2010. godine u 9 sati održat će se 87. (osamdeset i sedma) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 86. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja gimnazije iz Tomislavgrada;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Srednje škole Kupres;
4. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa;
5. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva unutarnjih poslova;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje cijena i prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranje na Prvi poziva za dodjelu apliciranje na Prvi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA Adriatic – prekogranična suradnja;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranje na drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz South East Europe Fonda u okviru programa mehanizma za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstva za javnu nabavu roba – Uprava za ceste;
10. Tekuća pitanja.

Share:

Dnevni red 86. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 14. siječnja 2010. godine u 9 sati održat će se 86. (osamdeset i šesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 85. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranja na Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA Adriatic – prekogranična suradnja;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranje na Drugi poziva za dodjelu bespovratnih sredstva iz South East Europe Fonda u okviru programa Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu usluga – Ministarstvo poljoprivrede;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije – poduzeća Tvornica tepiha „Topola“ d.o.o. Drvar;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za potpisivanje Zapisnika o primopredaji poslovnog prostora u zgradi bivšeg ZAP-a u Livnu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli financijskih sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Oluke o utvrđivanju osnovice za plaću za prosinac 2009. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za topli obrok za prosinac 2009. godine;
12. Razmatranje Programa rada Ministarstva financija za 2010. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju radne grupe za izradu Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije;
14. Tekuća pitanja.

Share:

Sutra nastavak 118. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 118. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je usvojena Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o odobravanju Studije opravdanosti dodjele koncesije tvrtki L.U.N.A. d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području Tomislavgrada na lokaciji Jelovača.

Razmatrano je izvješće o radu za 2010. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Nakon što završi razmatranje izvješća svih ministarstva i uprava, Vlada će objedinjena izvješća uputiti na razmatranje Skupštini Hercegbosanske županije.

Točke pod rednim brojem 2,3 i 4 Vlada će razmatrati na nastavku sjednice koja je zakazana za sutra 30. ožujka 2011. godine u 9 sati.