Share:

Dnevni red 71. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 26. studenoga 2019. godine u 9 sati održat će se 71. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage;
6. Tekuća pitanja

Share:

Dnevni red 69. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 5. studenog 2019. godine u 9 sati održat će se 69. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-e za period 2020. – 2022. godina;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Glamoč;
 4. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalne potpore „Kapitalne potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linije javnog prijevoza za 2019. godinu i prijedloga Aneksa Ugovoru;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanje financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad, Drvar);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna HBŽ za 2019. godinu;
 12. Razmatranje Izvješća rada Povjerenstva Programa javnih investicija Hercegbosanske županije;
 13. Razmatranje Konačnog izvješća o provedbi projekta CAN;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu;
 15. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar
 17. Razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova UV ZZO HBŽ;
 18. Razmatranje Prijedloga Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije za period od 2019.-2020. godine;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih
  sredstva iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode- olujna bura u općini Tomislavgrad;
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe ( u daljem tekstu IRE);
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj – ILDP III“ – uplata II. dijela sufinanciranja projekta;
 24. Tekuća pitanja

 

 

 

Share:

Dnevni red 60. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 3. svibnja 2019. godine u 9 sati održat će se 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 59. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Prihvaćanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 3. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu na dan 31. prosinca 2018. godine i razmatranje prijedloga Rješenja o isplati Središnjem popisnom povjerenstvu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 7. Razmatranje prijedloga Odluka o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora Srednje škole Drvar;
 8. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Kapitalne potpora zdravstvenim institucijama– Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu;
 9. Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju energetskog menadžera koordinatora Hercegbosanske županije;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ);
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja;
 13. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu;
 15. Razmatranje Izvješća o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu;
 17. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ;
 18. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2018. godinu;
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu;
 21. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 58. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U petak, 22. veljače 2019. godine u 10:30 sati održat će se 58. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 57. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ);
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Drvar;
 6. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 57. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. veljače 2019. godine u 9 sati održat će se 57. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Uredbe o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske županije;
 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za  godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna;
 6. Razmatranje Izvješća o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Kantona 10 za 2018. godinu;
 7. Razmatranje Izvješća o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 za 2018. godinu;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 52. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U utorak, 30. listopada 2018. godine u 8:30 sati održat će se 52. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 51. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2019.-2021.;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2018./2019. godini;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora Gimnazije Livno;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 6. Razmatranje prijedloga zaključaka u svezi otkazivanja, odnosno ratificiranja konvencija MOR-a;
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti;
 8. Razmatranje Informacije o izradi Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu;
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju mišljenja Ministarstva gospodarstva HBŽ u svezi Prijedloga za dodjelu koncesije na lokaciji „Miši,Trumača “;
 10. Tekuća pitanja.
Share:

Dnevni red 51. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 18. listopada 2018. godine u 9 sati održat će se 51. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 50. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje godišnjeg izvještaja o razvoju s pregledom provedbe Strategije razvoja za 2017. godinu;
 3. Razmatranje i davanje Mišljenja u vezi pristupa Bosne i Hercegovine EU Programu zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI);
 4. Razmatranje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa;
 6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju direktora Uprave za civilnu zaštitu;
 7. Razmatranje Očitovanja na Izvješće o financijskoj reviziji za 2017. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ;
 8. Tekuća pitanja
Share:

Dnevni red 50. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 26. rujna 2018. godine u 9 sati održat će se 50. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.- 2021. godine;
 3. Razmatranje Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava za 2019. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Livanjsko“;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade u sudjelovanju u radu Povjerenstva za provedbu postupka zajedničkih javnih nabava;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua;- Uprava civilne zaštite HBŽ;
 8. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 48. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 30. kolovoza 2018. godine u 9 sati održat će se 48. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegbosanskoj županiji;
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine;
 4. Razmatranje prijedloga Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanje financijskih sredstava udruzi „Naša djeca“ iz Glamoča;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju izgradnje stambenih objekata za raseljene i prognane osobe;
 7. Tekuća pitanja.

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

                                                                                                                  Ivan Jozić

Share:

Dnevni red 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 26. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 46. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje Informacije o odgovorima na dodatna pitanja Europske komisije i razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 4. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka i Rješenja o imenovanju članova-eksperata „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 akcijskog plana za realizaciju Politike Sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017.-2021. godine“;
 6. Tekuća pitanja