„Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava poduzetnike, koji su registrirani  na području Hercegbosanske županije, da je raspisan javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite.

Javni poziv se raspisuje u sklopu Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate. Kreditni potencijal, kojeg osiguravaju komercijalne banke, iznosi 10.000.000,00 KM, a sredstva za realizaciju Programa su planirana u Proračunu Ministarstva gospodarstva HBŽ za 2018. godinu, u iznosu od 350.000,00 KM, te će biti planirana i u narednim godinama.

Javni poziv je otvoren kontinuirano do iscrpljenja kreditnog fonda. Javni poziv za subvenciju kamate na poduzetničke kredite sa prijavnim obrascem za Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate, projektni prijedlog, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac, Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavu o zapošljavanju djelatnika možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Za sva pitanja vezana za Javni poziv zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije 034/200-901 ili na e-mail mg@vladahbz.com