Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske
županije obavještava sve zainteresirane stručne osobe da je Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina objavljen u Narodnim novinama
Hercegbosanske županije broj 11 od 22.prosinca 2023. godine i da je krajnji rok za prijavu 22. siječnja 2024. godine. Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ili gradske/općinske službe mjerodavne za poslove graditeljstva, a u skladu sa člankom 63. Zakona o građenju (Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 3/16) da podnesu prijave za učešće u radu Povjerenstva.
Javni poziv kao i uputstvo za prijavu dostupni su na poveznici: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina