Ministarstvo financija Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za  izvansudsku nagodbu imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije.

Ovim putem pozivaju se imatelji rješenja o izvršenju pravomoćnih sudskih odluka – tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravomoćnim i izvršnim sudskim odlukama radi izvršenja obveza Hercegbosanske županije, na temelju sudskih odluka, izvansudskim putem sporazumnim načinom. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od zadnje objave.

Sve  informacije o javnom pozivu možete pogledati i preuzeti u rubrici:

J A V N I P O Z I V za izvansudsku nagodbu imateljima pravomoćnih sudskih odluka-rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije