Na sjednici Vlade HBŽ, održanoj dana 14. lipnja 2023. godine, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na tekst Javnog poziva za izvansudsku nagodbu imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije s dokumentima koji se odnose na Javni poziv i sastavni su dio ove Odluke.

Ovim putem pozivaju se imatelji rješenja o izvršenju pravomoćnih sudskih odluka – tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravomoćnim i izvršnim sudskim odlukama radi izvršenja obveza Hercegbosanske županije, na temelju sudskih odluka, izvansudskim putem sporazumnim načinom. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od zadnje objave.  Sve  informacije i uputstva o javnom pozivu mogu se pogledati i preuzeti u ispod priloženim dokumentima.

Priloženi dokumenti: