Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu, 3. veljače 2018. godine u Dnevnom avazu i Večernjem listu „Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“…

… sukladno Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17).
Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u tijeku 2017. godine, rasporedit će se za financiranje/sufinanciranje projekata i programa koji se, između ostalog, odnose i na:

  • liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast,
  • liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti, kao i na
  • organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog darivanja

Tekst Javnog poziva, prijavni obrazac, kao i definirane kriterije sa bodovnom shemom možete preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva

http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/463-javni-poziv-finansiranje-projekata-i-programa-iz-sredstava-po-osnovu-igara-na-srecu

Javni poziv je otvoren 21 dan.

Krajnji rok za podnošenje prijava istječe zaključno s 24.02.2018. godine.