Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture od značaja za Hercegbosansku županiju, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture (“Narodne novine Hercegbosanske Županije”, broj: 10/14., 1/19. i 2/19.). Sredstva tekućih transfera utvrđenih rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se u skladu sa člankom 28. Zakona o izvršavanju Proračuna HBŽ i Programom utroška transfera Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2024. godinu koji će, na temelju uvjeta i kriterija iz ovog Poziva, te prispjelih prijava utvrditi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji kulturnih aktivnosti (udruge iz oblasti kulture, muzeji, kulturno umjetnička društva, udruge građana, pojedinci), čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na slijedeće:

U program javnih potreba uvrstit će se:

REDOVNI:

  1. Potpore u organizaciji kulturnih događaja – za potpore se mogu javiti muzeji, vjerske zajednice, javne ustanove, udruge građana, jedinice lokalne samouprave, školske i predškolske ustanove i pojedinci.
  2. Održavanje i izgradnja kulturnih objekata – za potpore se mogu javiti muzeji, javne ustanove i udruge građana.
  3. Potpore izdavačkoj, filmskoj i glazbenoj djelatnosti – za potpore se mogu javiti muzeji, vjerske zajednice, javne ustanove, udruge građana, školske i predškolske ustanove i pojedinci.
  4. Arheološka i druga istraživanja – za potpore se mogu javiti muzeji, vjerske zajednice, javne ustanove, udruge građana, jedinice lokalne samouprave i pojedinci.
  5. Potpore znanstveno-istraživačkim djelatnostima – za potpore se mogu javiti muzeji, udruge građana i pojedinci.

DODATNI PROGRAM:

  1. Organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija i manifestacija organiziranih prigodom različitih vjerskih blagdana.
  2. Potpora nastupa kulturnih udruga s prostora Hercegbosanske županije na međunarodnim i domaćim kulturnim manifestacijama i natjecanjima.
  3. Organizacija različitih kulturnih i znanstvenih skupova i predavanja.
  4. Nabava opreme i rekvizita za udruge koje se bave kulturnom djelatnošću
  5. Ostali projekti vjerskih zajednica, javnih ustanova, udruga građana, jedinica lokalne samouprave, školskih i predškolskih ustanova, te pojedinaca za koje Ministarstvo utvrdi da ispunjavaju kriterije za potporu sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture (“Narodne novine Hercegbosanske Županije”, broj: 10/14., 1/19., 2/19.).

Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je  2. srpnja 2024. godine u 16:00 sati.  Sve detalje ovog Javnog poziva kao i prijavni obrazac možete preuzeti u rubrici Javni pozivi OVDJE