Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije  objavilo je JAVNI POZIV za  odabir korisnika namjenskih sredstava Naknada za okoliš za 2023. godinu na poziciji Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte/programe za raspodjelu sredstava utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu,  na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša“  iz Naknada za zaštitu okoliša za 2023. godinu, a koja se odnose na sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom u ukupnom iznosu od 470.000,00 KM. Cilj je poboljšanje usluga prikupljanja otpada, povećanje stupnja recikliranja i poboljšanje komunalne infrastrukture.

Prijava projekta/ programa na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu, koji se može preuzeti, zajedno s Javnim pozivom i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog  poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog  korištenja sredstava naknada za okoliš  za 2023. godinu,  na poveznici: Javni pozivi – Vlada Hercegbosanske županije (vladahbz.com)

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 30 dana od dana objave na web stranici Vlade Hercegbosanske županije