U petak,  06. studenog 2020. godine na petom sastanku ŽOR-a, održanom preko zoom platforme, predstavljen je i verificiran Nacrt Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., uz definirane rokove za usuglašavanje iste. Sektor za razvoj pri Stručnim službama Vade Hercegbosanske županije preko Koordinatora Županijskog Odbora za razvoj objavljuje Dokument Strategije za Javne konzultacije koje će trajati 30 dana, zaključno sa 12. prosinca 2020.godine.

Javne konzultacije Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027., prilika su i poziv svim zainteresiranim građanima, udrugama civilnog društva, poduzećima i svim ostalim socio-ekonomskim partnerima da svoje prijedloge i komentare za poboljšanje Dokumenta dostave Sektoru za razvoj radi prikupljanja, objedinjavanja i pripreme do naznačenog datuma na e-mail adresu: sektor.razvoj@vladahbz.com.

Nakon isteka javnih konzultacija Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. se upućuje u proceduru usvajanja na sjednici Vlade te potom Skupštine Hercegbosanske županije te će se za provedbu iste, pripremiti i provedbeni planovi.

Dokument možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Strategija razvoja – Dokumenti za izradu strategije razvoja 2021.-2027.