Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je Javni poziv za uvid u Zahtjev za obnovu okolišne dozvole u postupku izdavanja okolišne dozvole za objekt Toplana, pogon za proizvodnju i distribuciju energije ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. LIVNO.

Poduzeće za proizvodnju i distribuciju energije ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. LIVNO iz Livna podnijelo je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije zahtjev za obnovu okolišne dozvole broj: 07-01-23-6-23/10 od 15.10.2010. godine, izdane od ovog Ministarstva za predmetni objekt Toplana, ulica Stjepana II Kotromanića, na parceli označenoj sa k.č. 139/14, zk.ul.br. 380 i k.č. 139/45,zk.ul.br. 2983 K.O. Livno, snage do 9,5 MW.

Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i biti će omogućen svima zainteresiranima do 10. listopada 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom Zahtjevu mogu se dostaviti pismeno na adresu:
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša
Stjepana II Kotromanića bb
80 101 Livno.