Vlada Hercegbosanske županije na svojoj 64. sjednici, održanoj u Livnu, 17. studenog 2022. godine, usvojila je Odluku kojom se prihvaća Izvješće Ministarstva financija HBŽ o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2022. godine. U Izvješću se navodi da su ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. iznosili 76.529.464,00 KM, što je za 29,92% ili 17.623.765,00 KM više u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za isto razdoblje iznosili su 61.515.004,00 KM što je za 18,78% više nego rashodi i izdatci u istom razdoblju prethodne godine.  Cjelovito Izvješće slijedi u prilogu: