P O Z I V na INFO dane za PROGRAM KREATIVNE EUROPE

BIH Desk Kreativne Europe vas poziva na INFO dane i radionicu koji će se održati u:

  • Livnu, 12.01.2024. godine (petak), Hotel Novitas, Ulica HVO 8

Cilj info dana i radionice je prezentacija Programa Kreativna Europa – BIH desk,  potencijali Programa Kreativne Europe za BIH korisnike te načini i metodi prijave.

Program rada

  • 10:00 – 10:15    Registracija sudionika
  • 10:15 – 10:25    Uvodni pozdravi – BIH Desk
  • 10:25– 11:00   Prezentacija Programa Kreativna Europa osnovne informacije – BIH Desk
  • 11:00– 12:00    prijava na EU portal, savjeti za smanjenje grešaka, dokumentacija za prijavu
  • 12:00 – 12:45 pauza za ručak
  • 12:45 – 13:30   tehnika popunjavanja obrasca prijave (relevantnost projekta, opis aktivnosti, projektni managent, radni paketi, komunikacija)
  • 13:30 – 14:30    tehnika popunjavanja obrasca prijave ( projektni managent, radni paketi, komunikacija, financijski plan)
  • 14:30 – 14:45   pitanja i zaključak

          Važno: Broj mjesta je ograničen.