Akcijski plan Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju reformske agende za BiH za period 2016.-2018. godina