(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
EU Integracije

Održana online radionica na temu Programa integriranja BiH u EU i usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU

U petak, 18. prosinca održana je online radionica na temu Programa integriranja BiH u EU i usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Radionica je jedna od aktivnosti predviđenih u okviru projekta “Osnaženi zajedno ka EU”, čiji je nositelj Ured Vlade ...

Ponedjeljak, 21.12.2020, 13:09|

 „Korištenje JASPERS instrumenta i priprema infrastrukturnih projekata“

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je zajednička pomoć za podršku projektima  u europskim regijama i predstavlja inicijativu Europske komisije i  Europske investicijske banke koja za cilj ima pružanje potpore državama članicama Europske unije i drugim državama ...

Srijeda, 8.1.2020, 15:13|
Go to Top