Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministar financija Antom Krajinom, savjetnik predsjednika Jakov Ursa održali su danas sastanak s Darinkom Mihaljevićem direktorom administrativne službe Federalnog zavoda MIO za Hercegbosansku županiju i njegovim zamjenikom i Zvonkom Jurčevićem. Kako je nakon sastanka izjavio predsjednik Vlade dr. Rimac na sastanku se razgovaralo o rješavanju uplate neuplaćenih doprinosa za mirovinsko osigurane iz prethodnih godina za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije. Dr. Rimac je potvrdio da su dogovorene konkretne aktivnosti vezane za rješavanje duga Vlade na ime uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za korisnike Proračuna.