zgrada-vladeU četvrtak, 10. studenog 2016. godine u 9 sati održat će se 52. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 51. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o sudjelovanju u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH s listom objekata rangiranih po prioritetima za financiranje radova putem povoljnog kreditnog angažmana sa Svjetskom bankom;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi građana „Moj Drvar“;
6. Tekuća pitanja.