U četvrtak,  3. prosinca 2015. godine u 9 sati održat će se 19. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
  2. Razmatranje prednacrta Rebalansa Proračuna za 2015. godinu Hercegbosanske županije;
  3. Razmatranje prednacrta Rebalansa Zakona o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu Hercegbosanske;
  4. Razmatranje i davanja mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transpaltaciji organa i tkiva u svrhu liječenja;
  5. Razmatranje prijedloga Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje od neuposlenosti rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji;
  6. Razmatranje Izvješća o radu i prijedloga Odluke o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila, za mjesec listopad 2015. godine;
  7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu povrata robo-novčanog kredita;
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova kantona 10;
  9. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
  10. Tekuća pitanja.