Urednik

Share:

Odluku o privremenom financiranju usvojila većina županija

Ministar financija Ante Krajina izjavio je da Ministarstvo financija Hercegbosanske županije traži najbolje moguće rješenje za isplate plaća korisnicima proračuna Hercegbosanske županije za prosinac 2009. godine. Ministar je istaknuo da je situacija s punjenjem proračuna dosta teška, ali da će se preraspodjelom sredstava pokušati osigurati isplatu plaća za prosinac 2009. godine.

Krajina je dodao da se je prošla godina bila u znaku krize, a da će tekuća 2010. godina biti još teža.
“Upravo zbog neizvjesnosti se išlo na izradu odluke o privremenom financiranju, koju su donijele gotovo sve županije, poput Sarajevske i Tuzlanske županije“- kazao je Krajina.

Krajina je potvrdio da je uplaćena druga tranša kreditnih sredstava iz prve godine Stnad by aranžmana s MMF-a u iznosu od 2.400,000 KM , koja će biti namijenjena potrebama proračunskih korisnika.

Share:

Svi prekršajni nalozi pod stalnom kontrolom

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uključila se s Agencijom za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH (bivša direkcija CIPS) u sustav Centralne evidencije za praćenje registra za novčane kazne i prekršajne evidencije. Riječ je o sustavu centralne evidencije koji će Upravi za inspekcijske poslove olakšati praćenje prekršajne evidencije, pravosnažnosti prekršajnih naloga, sudsko odlučivanje i slično.

Kako je izjavio direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević sustav će olakšati praćenje naloga, koje izdaju inspektori bilo koje razine, a u koji će od sada uvid imati sud, uredi Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH i MUP.

“To znači da će sve represivne mjere koje inspekcija poduzme biti pod nazorom, tako da neće biti pojava zastare. Svi će prekršajni nalozi bit će pod stalnom kontrolom. Inače, ovaj sustav je dosta skup, ali je uprava dobrom suradnjom s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i drugim upravama na razini FBiH dobila taj program znatno povoljnije u odnosu na druge uprave“- kazao je Kovačević

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije od 1.4. 2009. pa do kraja ove godine izdala je oko 300 prekršajnih naloga za pravne, fizičke i odgovorne osobe. Do uključivanja u spomenuti sustav nalozi su se evidentirali na način kojim je uprava teško dolazila do podataka o izvršenju represivnih mjera.

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uključila se s Agencijom za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH (bivša direkcija CIPS) u sustav Centralne evidencije za praćenje registra za novčane kazne i prekršajne evidencije. Riječ je o sustavu centralne evidencije koji će Upravi za inspekcijske poslove olakšati praćenje prekršajne evidencije, pravosnažnosti prekršajnih naloga, sudsko odlučivanje i slično.
Kako je izjavio direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević sustav će olakšati praćenje naloga, koje izdaju inspektori bilo koje razine, a u koji će od sada uvid imati sud, uredi Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka BiH i MUP.
“To znači da će sve represivne mjere koje inspekcija poduzme biti pod nazorom, tako da neće biti pojava zastare. Svi će prekršajni nalozi bit će pod stalnom kontrolom. Inače, ovaj sustav je dosta skup, ali je uprava dobrom suradnjom s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i drugim upravama na razini FBiH dobila taj program znatno povoljnije u odnosu na druge uprave“- kazao je Kovačević

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije od 1.4. 2009. pa do kraja ove godine izdala je oko 300 prekršajnih naloga za pravne, fizičke i odgovorne osobe. Do uključivanja u spomenuti sustav nalozi su se evidentirali na način kojim je uprava teško dolazila do podataka o izvršenju represivnih mjera.

Share:

Održana 85. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada je uputila u skupštinsku proceduru Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine. Do donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, financiranje rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine vršit će se privremeno. Privremeno financiranje Hercegbosanske županije utvrđeno je u iznosu od 12.700.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županiji. Razlog donošenja novog popisa lijekova je usklađivanje novog popisa sa Listom esencijalnih lijekova, koja je objavljena u Službenim novinama FBiH. Također, Popis lijekova je proširen, stavljanjem na listu lijekova koji se najčešće traže, odnosno za koje se najčešće traži odobrenje od Povjerenstva za lijekova na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Također, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu i Odluka o izmjenama Odluke o utrošku sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu. Razlog za donošenje izmjena spomenutih Odluka je umanjenje sredstava Rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2009. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici sukladno Izvješću Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar donijela Rješenje o imenovanju Marijane Lončar i dr. Veseljka Perkovića na mjesto članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Share:

Pojačan inspekcijski nadzor mesnica

Mješovita inspekcija Uprave za inspekcije poslove Hercegbosanske županije, veterinarska, tržišna, sanitarna i inspekcija rada , izvršila je nadzor 32 mesnice na području Hercegbosanske županije. Od ukupnog broja pregledanih mesnica nedostatci nisu utvrđeni samo u pet mesnica. U sedam mesnica meso nije bilo veterinarski pregledano, u šest mesnica utvrđena je proizvodnja ćevapa i kobasica bez rješenja o ispunjavanju uvjeta za preradu mesa, a u četrnaest mesnica nije bilo dokaza o podrijetlu mesa. Kako je naglasio direktor Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević, za utvrđene nepravilnosti poduzete su različite upravne mjere od korektivnih do represivnih, ovisno od težine i prirode utvrđenih nepravilnosti.
Kovačević je istaknuo da je doneseno 14 rješenja o uklanjanju nepravilnosti i slijedi kontrola njihovog izvršenja, a izdano je i 14 prekršajnih naloga za učinjene prekršaje.
„ Budući da se sukladno važećim propisima meso i organi zaklanih životinja, ako nisu pregledani, nakon klanja ocjenjuju kao higijenski neispravni za javnu potrošnju, isto je odmah onesposobljeno za dalju uporabu, a zatim i neškodljivo uklonjeno. Uništili smo više od 200 kg mesa“- kazao je Kovačević.

S obzirom da se najveći dio tržišta Hercegbosanske županije opskrbljuje mesom iz mesnih industrija susjednih županije izvršena je u dva navrta i kontrola poštivanja propisanih uvjeta transporta svježeg mesa pri čemu je u četiri slučaja utvrđeno da nije udovoljeno propisanim uvjetima, koje mora ispunjavati prijevozno sredstvo prilikom transporta mesa i mesnih prerađevina. Također, utvrđeno je neispunjavanje higijensko- tehničkih uvjeta koje mora ispunjavati pošiljka u transportu, te je izdano pet prekršajnih naloga i podnesen jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Kovačević je istaknu da će inspekcija nastaviti intenzivno nadgledati mesnice jer se meso namijenjeno za javnu potrošnju u promet često stavlja bez nadzora.

Mješovita inspekcija Uprave za inspekcije poslove Hercegbosanske županije, veterinarska, tržišna, sanitarna i inspekcija rada , izvršila je nadzor 32 mesnice na području Hercegbosanske županije. Od ukupnog broja pregledanih mesnica nedostatci nisu utvrđeni samo u pet mesnica. U sedam mesnica meso nije bilo veterinarski pregledano, u šest mesnica utvrđena je proizvodnja ćevapa i kobasica bez rješenja o ispunjavanju uvjeta za preradu mesa, a u četrnaest mesnica nije bilo dokaza o podrijetlu mesa. Kako je naglasio direktor Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević, za utvrđene nepravilnosti poduzete su različite upravne mjere od korektivnih do represivnih, ovisno od težine i prirode utvrđenih nepravilnosti.
Kovačević je istaknuo da je doneseno 14 rješenja o uklanjanju nepravilnosti i slijedi kontrola njihovog izvršenja, a izdano je i 14 prekršajnih naloga za učinjene prekršaje.
„ Budući da se sukladno važećim propisima meso i organi zaklanih životinja, ako nisu pregledani, nakon klanja ocjenjuju kao higijenski neispravni za javnu potrošnju, isto je odmah onesposobljeno za dalju uporabu, a zatim i neškodljivo uklonjeno. Uništili smo više od 200 kg mesa“- kazao je Kovačević.

S obzirom da se najveći dio tržišta Hercegbosanske županije opskrbljuje mesom iz mesnih industrija susjednih županije izvršena je u dva navrta i kontrola poštivanja propisanih uvjeta transporta svježeg mesa pri čemu je u četiri slučaja utvrđeno da nije udovoljeno propisanim uvjetima, koje mora ispunjavati prijevozno sredstvo prilikom transporta mesa i mesnih prerađevina. Također, utvrđeno je neispunjavanje higijensko- tehničkih uvjeta koje mora ispunjavati pošiljka u transportu, te je izdano pet prekršajnih naloga i podnesen jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Kovačević je istaknu da će inspekcija nastaviti intenzivno nadgledati mesnice jer se meso namijenjeno za javnu potrošnju u promet često stavlja bez nadzora.

Share:

Izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.
Share:

U skupštinsku proceduru upućeni nacrti zakona iz oblasti prostornog uređenja i građenja

Na zadnjoj sjednici Vlada je u skupštinsku proceduru uputila nacrte Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju. Kako je naglasio ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić primjenom postojećih zakona iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja ukazala se potreba za unapređenjem i inoviranjem, kako bi se otklonile određene poteškoće u primjeni i osigurao kvalitetniji i efikasniji model zakona.

„Drugi razlog je realiziranje projekta Reforme zakona iz oblasti prostornog uređenja i građena na inicijativu USAID i Vlade FBiH kao partnera u realiziranju SPIRA projekta, čiji je cilj skraćivanje procedure za odobravanje građenja, pokretanje biznisa i inspekcijskog režima“-kazao je ministar Hodžić.

Reforma zakona ima za cilj uspostavljanje kvalitetnog i efikasnog prostornog planiranja i građenja u skladu sa europskim standardima.

Share:

Svečano pušten u rad pokretni mamograf

Danas je u Domu zdravlja u Tomislavgradu svečano pušten u rad pokretni mamograf namijenjen za rano otkivanje i preventivne preglede žena u sklopu projekta – Rano otkrivanje karcinoma dojke. Pokretni mamograf će nakon realiziranja projekta otkrivanja i prevencije karcinoma dojke na području tomislavgradske općine biti premješten u drugih Dom zdravlja na području županije, kako bi projektom bio obuhvaćen što veći broj žena na području Hercegbosanske županije.

Ukupna vrijednost mamografa je oko 101.000 KM. Sredstava za kupnju mamografa prikupljena su dijelom u humanitarnim aktivnostima Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, a Vlada Hercegbosanske županije i županijski Zavod za zdravstveno osiguranje za kupnju mamografa izdvojili su 50.000 KM.

Svečanom puštanju u rad mamografa, među ostalim, nazoči su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac, ministri u Vladi, predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije Drago Stanić, direktorica Federalnog fonda za zdravstveno osiguranje Novka Agić, kooridnator projekta dr. Ivan Cikojević i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanović

Share:

Za sada nema težih oblika oboljenja od H1N1

U posljednje vrijeme na području Hercegbosanske županije potvrđena su dva slučaja oboljenja od svinjske gripe, a za treći sumljiiv slučaj očekuje se potvrda dijagnoze iz KBC Sarajevo. Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat je istaknuo da je širenje panike i straha nepotrebno jer za sada na području županije nije zabilježen niti jedan teži oblik oboljenja od H1N1.

“Pacijenti iz Hercegbosanske županije kod kojih je potvrđen virus gripe nisu imali težih simptoma ove bolesti. Dva su hospitalizirana, a jedan je već otpušten iz bolnice“-kazao je dr. Horvat. Ministar je istaknuo da je županijski tim za pripravnost u slučaju gripe H1N1 u stalnoj koordinaciji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim zavodom za javno zdravstvo, koji prate preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

S obzirom da se pandemijska gripa prenosi kapljičnim putem, ministar Horvat je istaknuo potrebu pridržavanja općih higijenskih mjera za sprečavanje kapljičnih infekcija

Share:

Međunarodni dan invalida

Međunarodni dan invalida obilježava se svake godine 3. prosinca s ciljem da se građane podsjeti kako u njihovom susjedstvu žive osobe s invaliditetom i posebnim potrebama. Dužnost svakog pojedinca, institucije ili organizacije je uvažavati potrebe osoba sa invaliditetom i omogućiti im pomoć u ostvarenju njihovih potreba.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih ovim putem poziva sve građane Hercegbosanske županije da se u okviru svojih mogućnosti uključe u ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Također, ministarstvo izražava podršku radu udrugama na području Hercegbosanske županije koje okupljaju osobe s invaliditetom sa željom da uspiju svojim članovima pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u prevladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i iznalaženju načina za bolji i ljepši život.