Urednik

Share:

Održana 119. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 119. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju. Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Hercegbosansku županiju donesena je početkom godine.

U nadležnosti županije su sve vrste kruha i žitarica (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda ) tjestenine, pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko, sve vrste svježeg mesa i ribe, proizvodi grafičke industrije, cijene lokalnih novina, prijevoz putnika između dvije ili više općina iste županije, jezerski i riječni promet i usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva.

Vlada je razmatrala izvješće o radu za prošlu godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za inspekcije poslove i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatran je i Program rada za 2011. godinu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije i Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.

Razmatranje točaka pod rednim brojem 2 i 8 odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.

Share:

Obavijest

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije u suradnji sa UNDP GEF KARST projektom raspisuje javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.Natječaj možete preuzeti u rubrici Natječaji.

Share:

Uvećanje poslovnih prilika u lokalnim zajednicama

Tri lokalne nevladine udruge, Centar Mladih Livno, Udruga pčelara Vrisak i Udruženje građanki „Grahovo“u srijedu, 5. travnja 2011. godine su u Livnu potpisali ugovore s UNDP GEF projektom KARST za implementaciju projekata u vezi sa bioraznolikosti i lokalnim razvojem.

Projekt Centra mladih Livno“ U susret reintrodukciji i uzgoju riječnih rakova” pokušava doprinijeti očuvanju i poboljšanju biološke raznolikosti Livanjskog polja i vezanih ekosustava kroz ostvarenje specifičnog cilja: stvoriti uvjete za dugoročnu održivost populacija plemenitog i bjelonogog raka (Astacus astacus i Austropotamobius pallipes) u vodotocima Livanjskog polja.

Pčelarska udruga Vrisak će tokom provođenja projekta “Proizvodnja i unapređenje pčelarske proizvodnje“ raditi na obuci članova iz djelokruga pčelarstva i pčelararskog gospodarstva kako bi na što bolji način primijenili nove spoznaje uz nabavku odgovarajuće opreme (vrcaljka i topionik).

Projekt Udruženja građanki Grahovo “Kreativnošću i tradicijom do ekonomske stabilnosti povratnika” će pokušati utjecati na smanjenje nezaposlenost povratničke populacije i na poboljšanje njihovog društveno ekonomskog statusa putem obnove starih zanata kao što su tkanje i šivanje i opremanje radionice.

Putem dodjele mikrokapitalnih grantova Karst projekat podržava strateški pristup ekonomskom razvoju i potiče ekonomske aktivnosti i stvaranje prihoda. Ova tri odabrana projekta, od osam zaprimljenih, se direktno odnose na zaštitu okoliša, prirodu i bioraznolikost, te doprinose razvoju prihodovnih mogućnosti lokalnog stanovništva i u skladu su s principima dugoročne održivosti.

Ukupni iznos sredstava koja je UNDP GEF Karst projekt obezbijedio za ova tri projekta je 35.000 KM dok su nevladine udruge doprinijele sa 14.000 KM svojih sredstava.  

Share:

Završena obuka u sklopu Karst projekta

Sedam državnih službenika iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije pohađalo je obuku za korištenje GIS software-a i baza podataka koju je osigurao projekt KARST u razdoblju od 04. do 18. ožujka 2011. godine u Livnu.

Nedostatak baze podataka i licenciranog GIS software-a u velikoj mjeri je otežavao nadgledanje procesa prostornog planiranja i pregled važne dokumentacije nastale za potrebe prostornog plana Hercegbosanske županije, od 2010. do 2025. godine, koji je trenutno u izradi. Stoga, Karst projekt je podržao županijske procese prostornog planiranja osiguravajući određeni broj paketa licenciranog software-a, računare i obuku za sedam budućih korisnika.

Nakon što uspješno okončali obuku, predstavnici ministarstava, kao krajnji korisnici, stekli su znanja i vještine, uz odgovarajuću suvremenu opremu, za spajanje kartografije, statističkih analiza i pratećih baza podataka. Također, korisnici sada mogu vršiti analize mogućih upotreba zemljišnih resursa u kraškim područjima, što će svakako doprinijeti stvaranju preduvjeta za efikasne načine integriranja bioraznolikosti i potreba za njenim očuvanjem u Prostorni plan Hercegbosanske županije.

Pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ankica Čečura je istanula da će ova obuka biti od velike koristi, imajući u vidu da će Ministarstvo poljoprivrede morati ažurirati postojeće mape zemljišne upotrebe i zemljišne vrijednosti, što je svakako preduvjet za bilo kakve razvojne planove.

Share:

Prijedlog Proračuna upućen u skupštinsku proceduru

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je na današnjoj sjednici prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu u iznosu od 65.279.056 KM. Ovogodišnji Proračun veći je za 7,49% u odnosu na Proračun iz 2010. godine.

Kako je kazao Jozo Ursa pomoćnik ministra za financije riječ je o egzistencijalnom proračunu jer još uvijek znatna proračunska sredstava odlaze na bruto plaće i naknade uposlenih. Kapitalni izdatci – izdatci za investicije iznose svega 7,56% u odnosu na ukupni Proračun. Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna i zajedno sa utvrđenim prijedlogom Proračuna za 2011. godinu upućen u skupštinsku proceduru.

Usvojena je i Uredba o pravima i dužnostima državnih službenika u Hercegbosanskoj županiju kojom su isključivo reguliran prava i dužnosti državnih službenika Kako je presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da je Zakon o državnoj službi neustavan u dijelu koji se odnosi na županiju, grad i općinu nastala je pravna praznina koja je popunjena usvajanjem uredbe do donošenja Zakona o državnoj službi Hercegbosanske županije

Share:

Sutra nastavak 118. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 118. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je usvojena Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o odobravanju Studije opravdanosti dodjele koncesije tvrtki L.U.N.A. d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području Tomislavgrada na lokaciji Jelovača.

Razmatrano je izvješće o radu za 2010. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Nakon što završi razmatranje izvješća svih ministarstva i uprava, Vlada će objedinjena izvješća uputiti na razmatranje Skupštini Hercegbosanske županije.

Točke pod rednim brojem 2,3 i 4 Vlada će razmatrati na nastavku sjednice koja je zakazana za sutra 30. ožujka 2011. godine u 9 sati.

Share:

Održana javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš

U petak je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje brze ceste: Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, dionica Tromilja – granica Bosne i Hercegovine. Oglas o održavanju Javne rasprave u postupku utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu između R Hrvatske i BiH, objavljen je u dnevnom tisku. Ministarstvo okoliša i turizma FBiH zaprimilo je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske Studiju procjene utjecaja za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju brze ceste. Sukladno obvezama BiH prema Espoo konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu i odredbama federalnog Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dužno pokrenuti postupak informiranja javnosti o planiranoj aktivnosti, s ciljem da nadležni organi i javnost sudjeluju u procjeni utjecaja. Na raspravi su nazočili predstavnici investitora: Hrvatske ceste i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, predstavnici konzultanta “OIKON” Institut za primjenjenu ekologiju, predstavnici općine Bosansko Grahovo te predstavnici Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon rasprave je zaključeno da ova studija inicira pozitivne trendove, te da bez prometne povezanosti nema razvoja.

Share:

Održana 117. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 117. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o davanju medicinske opreme u vlasništvo županijskoj bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić“ u Livnu. Projekt „Modernizacija bolnica u Federaciji BiH“ u koji je uključena Hercegbosanska županija ulazi u završnu fazu u kojoj je potrebno izvršiti prijenos vlasništva na Županijsku bolnicu u Livnu za čije je potrebe Hercegbosanska županija nabavila četiri medicinska uređaja (mamografski uređaj, ultrazvučni uređaj, kompjuterizirana tomografija i RTG uređaj). Skupština Hercegbosanske županije dala je suglasnost na kreditno zaduženje Hercegbosanske županije kod Export-Import banke u iznosu od 1. 525.000 dolara kako bi se i Hercegbosanska županija uključila u projekt “Modernizacija bolnica u Federaciji BiH“. Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta za 2011. godinu. Za ukupno ulaganje u cestovnu infrastrukturu u 2011. godini planirano je 3.770.000 KM. Zbog skromnih financijskih mogućnosti u odnosu na duljinu cestovne mreže planiraju se samo neophodna ulaganja u osnovne djelatnosti održavanja i to prioritetno onih dionica cesta koji imaju veći prometni značaj općenito, odnosno prioriteti su dati redovitom i izvanrednom održavanju. Nastavak realizacije započetog projekta izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste Prolog – Vaganj ovisi o ostvarenju planiranih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije i potpora/grantova s viših razina.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Izviješća Povjerenstva koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotnecijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Baljci“, općina Tomislavgrad metodom poziva, odobravanja postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Odlukom je odobreno Povjerenstvu za koncesije postupak pregovora s ponuđačem „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije.

Vlada je razmatrala Izvješća o radu Uprave civilne zaštite za 2010. godinu i Plan rada uprave civilne zaštite za ovu godinu. U skupštinsku proceduru upućen je i Financijski plan za 2011. godine u Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i program rada Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Razmatranje točaka pod rednim brojem 10, 12 i 13 zbog proceduralnih razloga odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.

Share:

Značajno smanjenje deficita

Prema podacima Ministarstva financija nominalni deficit Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31.12. 2010. godine iznosi 4. 865.962,90 KM, a stvarni- realni deficit veći je za četiri milijuna KM zbog kreditnih sredstava MMF-a.

Kako je deficit na početku mandata, 31. 12. 2006. godine, iznosio 25.249.521 KM, a kroz četverogodišnji mandat po sudskim presudama i povratima još dodatnih 4.464.714,00 KM što nije sadržano u konačnom iznosu deficita, jasno je da je riječ o značajnom smanjenu deficita.

Smanjenje deficita ilustrira i podatak prema kojem je deficit na početku mandata iznosio 50% godišnjeg proračuna, a na kraju mandata 15% Proračuna. Ministar financija Ante Krajina je izjavio da je relativno zadovoljan smanjenjem deficita u Proračunu što je rezultat porasta prihoda, ali i domaćinskog odnosa prema rashodima.